onsdag den 7. maj 2008

Og det skete i de Dage....

At Ayatollah Khomeni lod udgive en Befaling om, at alle rettroende muslimer skulle erobre verden:
________________________________________________________________

Ayatollah Khomeini: "Islamisk styre"(1979):

"Både Sharia (den islamiske lov) og vor sunde fornuft kræver, at vi ikke lader en (vantro) regering have frie hænder. Det er helt selvindlysende. Med deres ihærdige overtrædelser lægger disse (ikke-islamiske) regeringer hindringer i vejen for islams love og systemer. Der findes talrige bestemmelser, som stempler alle ikke-islamiske systemer som afguderi og kalder lederne og myndighederne i sådanne systemer for falske guder.

Vi har ansvaret for at fjerne alle spor af afgudsdyrkelse fra vort muslimske samfund og holde os det fra livet. På samme tid er vi ansvarlige for at skabe den rette atmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation, som vil rive de falske guders troner ned og tilintetgøre deres ulovlige magt, før det får moralsk korruption til at vokse i omfang. Denne korruption må udslettes og fjernes, og de, som er skyld i den, skal have de strengeste straffe... Enten bliver vi tvunget til at begå syndige handlinger eller gøre oprør og føre jihad mod de falske guders styre. Kun den 2. vej er åben for os.

Vi har ikke noget andet alternativ end at arbejde på at ødelægge de fordærvede systemer. Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor de end opholder sig - pligten til at skabe en sejrrig og triumferende politisk revolution for Islam." ("Islamisk Styre" s. 34-35).

Et væsentligt element for gennem jihad at overtage magten over verdslige systemer, er den konstante og effektive propaganda, hvor målet er at sætte den muslimske befolkning op imod de verdslige myndigheder: "Hvordan vi bør kæmpe for at oprette islamisk styre: Vi må sætte alle kræfter ind på at oprette et islamisk styre….. Vedr. propaganda er det det første, vi må tage os af, og vi må udvikle denne virksomhed.... Der må uophørligt arbejdes for at oplyse folket, afsløre den uærlighed og de forbryderiske planer, som findes hos vantro myndigheder. Massen, hele den store islamiske masse, bliver på denne måde gradvist sat op imod dem, og da er vort mål nået. Akkurat nu har vi endnu ikke en stat eller en hær.

Men I kan forsvare ideerne. For fjenden (den vantro stat) har endnu ikke klaret at tage evnen fra jer til at propagandere, vejlede og oplyse..... Vi må skabe bølger af vågent lederskab og en samordnet styring af masserne. Da vil vi få massereaktioner, og i kølvandet på dette, vil de masser, som holder fast ved islam, være fuldt rede til at påtage sig opgaven, at oprette det islamiske styre. De retslærde må forklare islams love og systemer og gøre folket mere fortroligt med dem, således at der skabes en frugtbar grobund for islams love og regler.....("Islamisk styre", s.10.8-109)."

Khomeini peger på vigtigheden af at infiltrere og påvirke:
"Bryd ud af isolationen", "få venner", "udnyt de tekniske og videnskabelige specialiteter inden for administrationen", "læg planer for det islamiske styre", "erfaring og ekspertise vil øges i løbet af slaget". Ved skridt for skridt at infiltrere kan man få succes i kampen imod "imperialismens agenter, undervisningsapparatet og de politiske myndigheder, der har sprøjtet gift ind i folkets sind og moral" ("Islamisk Styre" s.120). Det gælder om at påpege den gift og de umuslimske handlinger, som muslimer omgives af i det vestlige samfund. "Da vil muslimer i stigende grad hviske til hinanden: Disse handlinger er ikke skabt for os, og vi er ikke skabt for dem. Hvad har vi med alt dette at gøre?" (s.120). Og da er grobunden skabt for forkastelsen af det vantro system og døren åbnet, for at islam kan gribe magten.


Jeg retter en stor Tak til http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=214 som har haft det store arbejde med at tilvejebringe disse oplysninger.
Jeg mener de skal videregives til flest muligt, så sandheden om islam og muslimernes hærgen kan komme frem i lyset!

Her er lidt mere fra et par andre Ayatollaher:

Ayatollah Fazl-Allah Mahalati (Teheran 1980):

“De troende, der ser islam trampet under fode og intet gør for at forhindre det, vil havne i helvedes syvende lag. Men den, der tager et gevær, en dolk, en køkkenkniv eller blot en sten, har sikret sig en plads i Himlen. En islamisk stat er summen af sådanne troende. En islamisk stat er en krigsstat, indtil hele verden ser og anerkender lyset af den sande tro”.


Ayatollah Sadeq Khalkhali:

De, som er imod at slå ihjel, har ingen plads i Islam. Vor Profet dræbte med sine egne velsignede hænder. Vor Iman Ali dræbte mere end syv hundrede på én dag. Hvis troens overlevelse nødvendiggør, at der udgydes blod, så er vi der for at udføre vor pligt” ( cit. efter A.Taheri: Holy Terror).


Og for at gøre det tydeligt for tvivlerne, som påstår der findet et "moderat" islam:

Nyformuleringen af jihad i Shia-islam siden 1979:

Hellig krig er Allahs velsignelse til menneskeheden En milepæl i udformningen af jihad i shia-islam er Ayatollah Khomeinis tale, som han holdt fra balkonen i sit eget hjem i Jamaran på Profeten Muhammads fødselsdag 12.12.1984:

Hvis vi tillader de vantro at fortsætte med at spille deres rolle med at korrumpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere. Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem for at sætte en stopper for deres korrupte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil blive mindre.

At lade de vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gøre endnu flere korrupte ting. At dræbe dem er den kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen….. De, som følger Koranens love, er agtpågivende over for at opfylde lovene om Qissas (gengældelse) og at vi skal dræbe…. Krig er en velsignelse for verden og for enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd at føre krig for at dræbe.

Koranen befaler: ”Før krig indtil al fordærvelse og ulydighed mod den guddommelige lov er renset ud!" De krige, som vor Profet – velsignet være hans sjæl – førte mod de vantro, var guddommelige gaver til menneskeheden. En gang vandt vi krigen, nu skal vi vende os hen til andre krige. Ja det vil ikke være nok.

Vi har at føre krig indtil al fordærvelse, al ulydighed mod islamiske love over hele verden er ophørt. Koranen befaler: ”Krig indtil sejr!” En religion uden krig er en forkrøblet religion.

Hvis det havde været Jesus tilladt – velsignet være hans sjæl – at leve lidt længere, ville han også havde handlet, som Moses gjorde, og havde brugt sværdet … Det er krig, som renser verden. Sådanne præster, som siger, at det er mod loven i den hellige bog, er islams fjender. Men Allah være priset, vore unge krigere (muhajediner) sætter hans befaling om til handling og kæmper. De ved, at det at dræbe de vantro, er en af de nobleste missioner, som Allah har reserveret for menneskeheden”.

Derfor er islam i krig med resten af verden og muslimerne vore fjender!

KORANEN SIGER:

Sura 2:
Det kan ikke betale sig at advare de vantro. Allah har blindet dem. De får en frygtelig straf 6
Allah har givet dem en sygdom i hjertet. Der venter dem en frygtelig straf, fordi de lyver. 10
Flammerne venter på de vantro. 24
Vantro skal brændes. 39,90

Sura 3:
Vi skal terrorisere de vantros hjerter. Deres bopæl er ilden. 151

Sura8:
Bekæmp dem, indtil forfølgelse ikke mere eksisterer, og kun Allahs religion råder. 39

Sura 13:
Vantro skal pines i dette liv og pines endnu mere i det hinsides. 33-34

Og husk så lige, at Vantro er alle der ikke er muslimer!

Dette, og ikke sociale, økonomiske, eller diskriminerende årsager er grunden til at muslimerne idag brænder af, provokerer og hærger vort "vantro" samfund.

Islam er vores fjende. For vi er fjender af islam! Dette er erklæret af Ayatollah Khomeni.
Derfor vil alle de, der går islams ærinde med hovedet bøjet i ydmyghed rent faktisk fjendens ærinde!

Der skal rejses en folkelig protest mod islam. Der skal lægges pres på at vores lovgivning følges så islam, der jo bevisligt virker ved vold, kan dømmes ulovlig i Danmark.
Muslimerne skal ikke have den glæde at se sig som ofre vor vold. Det ville gøre dem til martyrer.

Men demokratiet skal vise sin styrke og overlegenhed overfor en rabiat religion med vold og mord som hovedinteresser.

DIXIT

mandag den 10. marts 2008

Tøsede nævninge

Eller er nævningene bare skvattede islamofober, der frygter hævn fra vrede muslimer, hvis de dømmer denne terrorist in spe?Dansk retssikkerhed har lidt et alvorligt knæk med denne dom!


En 19-årig mand blev mandag af Østre Landsret frifundet i terrorsagen fra Glostrup. Nævningene mente ikke, at beviserne var tilstrækkelige.

Det var nu anden gang han stod til dom. Første gang afviste dommerne nævningenes afgørelse. Idag var det nævningene, der afviste at dømme!

Mandag formiddag opregnede retsformanden i landsretten en lang række omstændigheder, som pegede på, at han kunne dømmes. Men efter nogle timers votering svarede nævningene altså nej.

Sørgeligt, at en person skal stå med en tikkende bombe i hånden for at kunne dømmes - eller have udført et massedrab!

Sørgeligt, at han nu får frie hænder til at færdiggøre sit arbejde som terrorist. Hvem mon det vil gå ud over - og hvor?

Sker det ikke, vil det være godt. Men sker det, vil de frifindende dommere og nævninge være skyldige i at det kunne lykkes!

Artiklen findes her: http://jp.dk/indland/krimi/article1292039.ece

KULTURBERIGELSE IGEN

For Gud ved hvad gang stifter danskerne igen bekendtskab med den muslimske kultur, som oppositionen har ment, skal berige os uudviklede, xenofobiske, fremmedhadende, racistiske danskere.

Berigelse betyder bål, brand, vold, provokation, æresdrab, knivstikkeri, knivdrab, og skyderi. M.m.

I dette tilfælde altså skyderi:
En pakistansk koncert på Sankt Annæ Gymnasium i Valby i København endte sent i aftes, med at der blev affyret flere skud. Mindst et af skuddene blev affyret vandret, og politiet behandler derfor sagen som drabsforsøg. Tre er anholdt.
Ifølge Københavns Politi var flere hundrede unge forsamlet til
koncerten i gymnasiets lokaler, da der pludse­ligt opstod tumulter mellem to grupper.
Politiet formoder, at der blev skudt tre eller fire gange, men det
præcise antal er endnu usikkert.


Men det danske politi er jo som bekendt racistiske fremmedhadere, så ....

...var flere af de afhørte ikke videre
samarbejdsvillige.


Nej de ordner det internt gruppe mod grupper med mere skyderi i danske gader.
De tror de har ret hér som i Libanon, Lahore og Gaza.

MEN DE SKAL SLET IKKE VÆRE HER!
DE HØRER SLET IKKE TIL I DANMARK!
VI VIL IKKE HAVE DERES VOLDSKULTUR I DANMARK!

Alle andre skal være velkomne hvis de vil respektere det danske samfund, danskerne, og vores lovgivning.
Det vil muslimerne ikke, for det står der i koranen, at de ikke skal.
Derfor skal de ud af Danmark og hjem til deres kulturelle hjemlande!

Link til artiklen i sin helhed: http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article.php/id-10751542.html

Må jeg bede om gode danske frikadeller, leverpostej og flæskesteg serveret på rødternet dug i den Morten Korch'ske kolonihave !
Det er hygge og gæstfrihed, og ikke vold og drab.
________________________________________________________

lørdag den 8. marts 2008

Muslimer hører ikke hjemme på danske hospitaler

Muslimers kultur er uforenelig med dansk sundshedspraksis. Men istedet for at oplyse de uoplyste, skal de oplyste trænes i at håndtere de uoplyste.

Var det ikke nemmere om de uoplyste fes hjem til deres egen kulturelle nærområder?

Læger og sygeplejersker skal uddannes til etniske
patienter

Patienter med etnisk baggrund betyder frustrationer hos sundhedspersonalet pga. sproglige og kulturelle barrierer. Sundhedsstyrelsen kommer nu personalet
til undsætning.
Hvad gør sygeplejersken, når hendes etniske patient har 25
pårørende på besøg ad gangen?

Hvad gør hun, hvis patienten ikke spiser sine piller pga. faste?


Og hvordan håndterer hun, hvis den syge ikke er meget for at lade hende se sin krop?Svaret er nemt: Lader patienten passe sig selv og dø, hvis de afviser hjælp og behandling!

Artiklen er at læse her: http://jp.dk/indland/article1290621.ece

Han var DFU'er. Det er han ikke mere!

DF vil under ingen omstændigheder have nazister i partiet.

Det måtte dette fjols sande:Et medlem af Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) meldte sig ud af partiet fredag, da Morgenavisen Jyllands-Posten konfronterede ham med billeder, der viser, at han er nazisympatisør. Ellers var han blevet smidt ud, lyder beskeden fra ledelsen af Dansk Folkeparti.
Medlem af Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) Mark Jordt deltog i i august 2007 i en nynazistisk march til støtte for den afdøde nazileder Rudolf Hess.

Kilde: http://jp.dk/indland/indland_politik/article1290617.ece

fredag den 7. marts 2008

Om Islam og flammer

Koranen foreskriver:

Flammerne venter på de vantro. 2-24

De vantro bliver brændsel for ilden. 3-10

Vi skal terrorisere de vantros hjerter. Deres bopæl er ilden. 3-151

Kristne skal brændes i ilden. 5-72

Tilskynd muslimerne til at kæmpe. De vil få en let sejr, fordi de
vantro er uintelligente. 8-65


Når muslimske børnebander render rundt og stikker ild på, så følger de blot koranens tekst og opfordringer.
Så har det intet med hverken politiets anholdelser eller "ydmygelser" at gøre.
Det har heller intet med "muhammedtegninger" at gøre.
Det er ganske enkelt deres lovbog, koranen, der tilskynder dem til det.

Næste angreb i den islamiske jihad vil være mord:

Dræb de vantro, hvor du møder dem. Det er belønningen til de
vantro. 2-191

Tag ikke vantro som venner. Dræb de vantro, hvor du møder dem.
4-89

Dem, som blev dræbt af muslimer, blev i virkeligheden ikke dræbt af
dem. Det var Allah, der dræbte dem. 8-17

Bekæmp de vantro! Allah er på jeres side; han vil skænke jer
sejren. 9-14

Bekæmp de kristne og jøder, der ikke tror på Allah.
9-29

Kristne og jøder er perverse. Allah bekæmper dem selv.
9-30

Bekæmp de vantro, der bor i nærheden af jer, og læg ikke fingrene
imellem. 9-123

Selv Villy Søvndal er vågnet op til livets barske realiteter! Og tænk, hverken resten af venstrefløjen eller pressen kalder ham "Populistisk" eller"Fremmedfjendsk" som hvis det havde været Pia K. der havde udtalt det samme:


Søvndal skifter udlændingekurs
Offentliggjort 06.03.08 kl. 22:19
Venstrefløjen og SF har i alt for mange år håndteret spørgsmålet om
udlændingepolitikken forkert. Det mener SF's formand, som nu gør op med ideen
om, at vanskeligheder med at integrere indvandrere kun er et socialt
problem.

og
venstrefløjen bliver nødt til at indse, at kulturen, som indvandrerne
bringer med sig - ofte fra muslimske lande - også er et problemDette er gengivet på: http://jp.dk/arkiv/?id=1289529&eceExpr=Søvndal&eceArchive=o

Muslimernes Mordbog kan læses på dansk her, skrabet for romantiske omsvøb:
http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=215

tirsdag den 27. november 2007

FORBRYDELSEN

Nej ikke den fra DR, men den med Naser Khader som hovedperson:

Khader nøler med injuriesag
Naser Khader er tilsyneladende på dybt vand med
sine beskyldninger om, at SE OG HØR's artikel om sort arbejde, er injurier

Hvis Khader har fået lavet ærligt arbejde, hvorfor så ikke bare fremlægge fakturaer på det?

Hvis Khader har fået lavet sort arbejde, er han lovovertræder og dermed uværdig til Folketinget.

Læs historien her: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article363680.ece